1საგარანტიო მომსახურების მისაღებად უნდა მიმართოთ XIAOMI Georgia_ს სერვის ცენტრს – xService: თბილისი, პეკინის გამზირი 39, ტელეფონი: +995 32 218 50 18 

თუ პროდუქტს გარანტიის მოქმედების განმავლობაში აღმოაჩნდება ქარხნული წუნი, მყიდველმა ნივთი სრული კომპლექტაციით და საგარანტიო ბარათი, ბეჭდით დამოწმებული უნდა წარადგინოს 1პუნქტში აღნიშნულ სერვის-ცენტრში.

სმარტფონი, საათი, პლანშეტი, ლეპტოპი, უსადენო ყურსასმენი: მოქმედებს შეცვლითი (მხოლოდ ნივთი და არა სრული კომპლექტაცია)   ან შეკეთებითი გარანტია.

3.1 შეკეთებითი გარანტია ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილი ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში: ეკრანი, ბატარეა, კამერა, დინამიკი, მიკროფონი, ვიბრომოტორი, სიმ ბარათის უჯრა.

Xiaomi სხვა სმარტ პროდუქტებზე ვრცელდება შეკეთებითი გარანტია. 

5 საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება:

5.1 პროგრამული უზრუნველყოფის ნებისმიერ დაზიანებაზე. პროდუქტის ეკრანზე მკვდარ წერტილებზე (პიქსელი)

5.2 ტექნიკაზე რომელიც ფიზიკურად არის დაზიანებული, მაგალითად: გაკაწრული, გაბზარული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი, დამდნარი, დეფორმირებული, გატეხილი. ასევე სითხით გამოწვეულ დაზიანებებზე, მათ შორის იმ შემთხვევაში თუ მოდელის სპეციფიკაციაში მითითებულია დაზიანების საწინააღმდეგო ფუნქციის არსებობა. 

5.3 თუ პროდუქტის ქარხნული სერიული ნომერი/IMEI შეცვლილია, წაშლილია ან დაზიანებულია. 

5.4 დარღვეულია პროდუქტის ექსპლუატაციის წესები. ასევე არაკვალიფიციური ან დაუდევრად მოხმარებული ტექნიკის შემთხვევაში, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით.

5.5 ტექნიკაზე რომელიც არასტანდარტული ქსელის ძაბვის ზემოქმედების შედეგად არის დაზიანებული. 

7  1 თვიანი გარანტია ვრცელდება პროდუქციის შემდეგ აქსესუარებზე: ყურსასმენი, კაბელი, დამტენი.

8 სპეციფიკაციაში მითითებული დაზიანების საწინააღმდეგო ფუნქცია ამცირებს მაგრამ არ გამორიცხავს ამ დაზიანების მიღების ალბათობას. მომხმარებელი ვალდებულია დაიცვას შეძენილი ნივთი მექანიკური, თერმული და ჰიდრო დაზიანებისგან.

9 სერვის ცენტრი უფლებას იტოვებს, უარი განაცხადოს შესაკეთებელ ნივთზე, საგარანტიო მომსახურების გაწევაზე, თუ კი – შემოწმებისა და დიაგნოსტირების პროცესში გამოვლინდება, რომ ნივთის გაუმართაობა გამოწვეულია ექსპლუატაციის, შენახვის ან სხვა იმ პირობების დარღვევით, რაც განსაზღვრულია ნივთის მწარმოებელი ან სავაჭრო ორგანიზაციის საგარანტიო პირობებით.

10 სერვის ცენტრს შეუძლია ნივთი დაიტოვოს სრული დიაგნოსტიკისთვის განკუთვნილი საჭირო დროით. ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში მოახდინოს ნივთის შეცვლა/შეკეთება 40 სამუშაო დღის პერიოდში. 

11 შეძენილი ნივთის დაბრუნება თანხის სანაცვლოდ არ ხდება.

12 მყიდველი წინამდებარე საგარანტიო ბარათზე ხელმოწერით ადასტურებს რომ: გაეცნო და ჩაიბარა მოწყობილობის დაზღვევის პირობებს და ეთანხმება მას, ასევე თანახმაა, სადაზღვევო მომსახურების გაწევის მიზნით მოხდეს მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავება 2011 წლის 28 დეკემბრის No.5669-რს ‘’საქართველოს კაკონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ მიხედვით.