10 აგვისტოს ჩათვლით, მხოლოდ თბილისი მოლის ფილიალში!