დაბრუნების ზოგადი პირობები

  1. ონლაინ/დისტანციურასდ შეძენილი პროდუქციის  უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში.
  1. ნივთის უკან დაბრუნებისთვის საჭიროა ნივთის უკან დაბრუნების ფორმის“ შევსება.
  2. უკან დასაბრუნებელი ან/და გადასაცვლელი პროდუქციის დაბრუნება ხდება მომხარებლის მიერ უშუალოდ მაღაზიებში, მდებარე:
  • ქ.თბილისი, პეკინის N14;
  • თბილისი, „თბილისი მოლი“ (დიღომი);
  • ქ.ბათუმი: გორგილაძის ქ.34;
  1. საკურიერო მომსახურების გამოყენების სურვილის შემთხვევაში, ნივთების გაცვლის ან/და უკან დაბრუნების მიზნებისთვის, საკურიერო მომსახურების ღირებულებას იხდის მომხმარებელი;

პროდუქციის უკან დაბრუნების ან/და გადაცვლის წესები იხილეთ: ონლაინ შეძენილი ნივთების გაცვლისა ან დაბრუნების პოლიტიკა